KVKK

 

GUREN Cyber Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni

GUREN Cyber olarak gerek T.C. Anayasası gerek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel

verilerinizin korunmasına özen gösteriyor, veri sorumlusu sıfatıyla ve aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz:

1) Tarafımızca İşlenen Kişisel Veriler ve İşlenme Amaçları

Firmamoz tarafından verilen hizmetler kapsamında; kimlik, iletişim, görsel/işitsel verileriniz hizmet kalitemizi arttırmak ve hizmet verebilmek için işlenecektir

Yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olarak işlenen kişisel veriler firmamıza ait dijital ve ya fiziki ortamlarda muhafaza altında tutulacaktır. Söz konusu kişisel veriler, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak ve firmamızda saklama ve imha politikası gereği silme/yok etme veya anonim hale getirme işlemlerinden biri vasıtasıyla imha edilecektir.

2) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Firmamız tarafından müşterilere ait işlenen kişisel veriler, hizmet ve kalite yönetiminin gerçekleştirilmesi.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veriler, KVKK’nın beşinci maddesinde yer alan; “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin

işlenmesinin gerekli olması” ile “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine

dayanılarak firmamız tarafından düzenlenen kayıt formunun ilgili kişiler tarafından doldurularak tarafımıza iletilmesi aracılığıyla toplanmaktadır.

4) Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik İlgili Kişinin Hakları

KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamında tarafımızca işlenen kişisel verileriniz ile ilgili tüm taleplerinizi; Çeliktepe Mahallesi İsmet İnönü Caddesi No:11/501 Kağıthane/İstanbul Türkiye 34413 adresine yazılı olarak veya info@gurencyber.com e-posta adresine iletebilirsiniz.

 
Başa dön